Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

SSP służą do zapewnienia szybkiej detekcji zagrożenia. Wykrywają zagrożenia pożarowe, czyli dym, ciepło, gazy tlewne czy iskry oraz sygnalizują wykryte  zagrożenie. Realizują założenia scenariusza pożarowego sterując innymi urządzeniami, głównie przeciwpożarowymi. Właściwie zaprogramowane sterowania pozwalają przeprowadzić sprawną ewakuację oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia czy dymu. SSP informuje również Użytkownika o stanie urządzeń przeciwpożarowych, ponieważ ciągle monitoruje ich działanie. Zastosowanie SSP minimalizuje straty materialne i ludzkie, które mogą wystąpić w czasie pożaru.

 

Współpracując z nami masz gwarancję, że Twój system przeciwpożarowy pozostanie sprawny i zadziała w odpowiednim momencie.

W naszym zakresie mieszczą się m. in. poniższe prace:

  • Analiza zagrożeń i potrzeb obiektu
  • Dobór rozwiązań pod kątem potrzeb i zagrożenia
  • Projekty techniczne instalacji SSP oraz oddymiania grawitacyjnego
  • Montaż, konfiguracja i uruchomienie SSP i oddymiania
  • Linowe czujki dymu
  • Aspiracyjne czujki dymu
  • Serwisy SSP i systemów oddymiania
  • Przeglądy i konserwacje SSP i systemów oddymiania grawitacyjnego

Chcesz wiedzieć więcej?