Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

DSO (ang. Voice Alarm – VA) to specjalistyczne systemy nagłośnieniowe rozgłaszające zrozumiałe sygnały i komunikaty głosowe. Mogą łączyć w sobie funkcję komercyjnego nagłośnienia w obiekcie (Public Address – PA).

Są jednym z elementów ochrony przeciwpożarowej w budynku. Pełnią kluczową rolę w czasie ewakuacji, po wykryciu zagrożenia, np. pożarowego, ponieważ podnoszą bezpieczeństwo w czasie ewakuacji i pozwalają na skrócenie jej czasu w przypadku konieczności ewakuacji osób z miejsc objętych lub zagrożonych pożarem, aktu terrorystycznego, czy innego stanu, zagrażającemu ludziom przebywającym w budynku.

Konarex Kacper Konarzewski pomiar zrozumiałości mowy

Informacje o zagrożeniu są nadawane automatycznie po otrzymaniu sygnału z urządzeń wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru (SSP), jak również manualnie – na żądanie operatora lub strażaka kierującego akcją ratowniczą.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze różnią się od zwykłych systemów nagłośnieniowych dużo wyższymi wymaganiami odnośnie parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji czy choćby zasilania awaryjnego lub odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Trasy kablowe, głośniki oraz same przewody są w specjalnym, przeciwpożarowym wykonaniu tak, by w warunkach pożaru przez określony czas mogły zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcje ewakuacyjne.

W naszym zakresie mieszczą się m. in. poniższe prace:

  • Analiza zagrożeń i potrzeb obiektu
  • Dobór rozwiązań pod kątem potrzeb i zagrożenia
  • Montaż, konfiguracja i uruchomienie DSO
  • Analiza i pomiary zrozumiałości mowy
  • Przeglądy i konserwacje DSO

Chcesz wiedzieć więcej?