Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

SSP służą do zapewnienia szybkiej detekcji zagrożenia. Wykrywają zagrożenia pożarowe, czyli dym, ciepło, gazy tlewne czy iskry oraz sygnalizują wykryte  zagrożenie. Realizują założenia scenariusza pożarowego sterując innymi urządzeniami, głównie przeciwpożarowymi. Właściwie zaprogramowane sterowania pozwalają przeprowadzić sprawną ewakuację oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia czy dymu. SSP informuje również Użytkownika o stanie urządzeń przeciwpożarowych, ponieważ ciągle monitoruje ich działanie. Zastosowanie SSP minimalizuje straty materialne i ludzkie, które mogą wystąpić w czasie pożaru.

 

Współpracując z nami masz gwarancję, że Twój system przeciwpożarowy pozostanie sprawny i zadziała w odpowiednim momencie.

W naszym zakresie mieszczą się m. in. poniższe prace:

 • Analiza zagrożeń i potrzeb obiektu
 • Dobór rozwiązań pod kątem potrzeb i zagrożenia
 • Montaż, konfiguracja i uruchomienie SSP i oddymiania
 • Linowe czujki dymu
 • Aspiracyjne czujki dymu
 • Serwisy SSP i systemów oddymiania
 • Przeglądy i konserwacje SSP i systemów oddymiania grawitacyjnego

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

DSO (ang. Voice Alarm – VA) to specjalistyczne systemy nagłośnieniowe rozgłaszające przejrzyste i wyraźne sygnały i komunikaty głosowe. Mogą łączyć w sobie funkcję komercyjnego nagłośnienia w obiekcie (Public Address – PA).

Są jednym z elementów ochrony przeciwpożarowej w budynku i pełnią kluczową rolę w czasie ewakuacji, po wykryciu zagrożenia, np. pożarowego, ponieważ podnoszą bezpieczeństwo w czasie ewakuacji i pozwalają na skrócenie jej czasu w przypadku konieczności ewakuacji osób z miejsc objętych lub zagrożonych pożarem, aktu terrorystycznego, czy innego stanu, zagrażającemu ludziom przebywającym w budynku.

Informacje o zagrożeniu są nadawane automatycznie po otrzymaniu sygnału z urządzeń wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru (SSP), jak również manualnie – na żądanie operatora lub strażaka kierującego akcją ratowniczą.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze różnią się od zwykłych systemów nagłośnieniowych dużo wyższymi wymaganiami odnośnie parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji czy choćby zasilania awaryjnego lub odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Trasy kablowe, głośniki oraz same przewody są w specjalnym, przeciwpożarowym wykonaniu tak, by w warunkach pożaru przez określony czas mogły zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcje ewakuacyjne.

W naszym zakresie mieszczą się m. in. poniższe prace:

 • Analiza zagrożeń i potrzeb obiektu
 • Dobór rozwiązań pod kątem potrzeb i zagrożenia
 • Montaż, konfiguracja i uruchomienie DSO
 • Analiza i pomiary zrozumiałości mowy
 • Przeglądy i konserwacje SSP i systemów oddymiania grawitacyjnego