Systemy Sygnalizacji Pożaru

- Instalowanie i serwis Systemów Sygnalizacji Pożaru i oddymiania
- Analizy i dobór rozwiązań w zakresie detekcji pożaru
- Przeglądy techniczne i konserwacyjne

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

- Instalowanie i serwis Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu
- Analizy zagrożeń
- Uruchomienia, rekonfiguracje
- Przeglądy techniczne i konserwacyjne

Instalacje CCTV

- Instalowanie i serwis CCTV
- Analizy i dobór rozwiązań
- Przeglądy techniczne i konserwacyjne
- Konfiguracja lokalna i konfiguracja urządzeń transmisji bezprzewodowej

previous arrow
next arrow
Slider